SŠ dvouletá

Český jazyk

Březen

– opakování probraných slovních druhů

– rozvoj slovní zásoby

– přepis jednoduchých textů

Slohová výchova : popis obrázku

Literární výchova : seznamování s denním tiskem

 

Duben

– opakování podstatných jmen, vyhledávání v textu

– doplňování písmen do neúplných slov

Slohová výchova : procvičit ústně blahopřání k různým příležitostem

Literární výchova : velikonoční říkanky

Matematika

 – Platba kartou.

– Procvičování finanční gramotnosti.

– Geometrické útvary.

– Sčítání a odčítání pomocí kalkulátoru.

– Slovní úlohy.

 

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby a jednoduchých frází.

Zaměřit se na téma rodina a její členové.