Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

O škole

Vítejte na nových stránkách naší školy, která vznikla spojením Střední školy Olomouc – Svatý Kopeček a Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského a skládá se z následujících subjektů:

  • odloučené pracoviště Střední škola Gorazdovo náměstí 1, součástí střední školy je i budova internátu střední školy a školní  jídelna
  • Základní školy a Mateřské školy v sídle školy Tomkova 42, součástí školy je i internát pro žáky základní školy a školní jídelna
  • pracoviště SPC v sídle školy Tomkova 42
  • pracoviště Základní školy a Střední školy praktické Svatoplukova 11, součástí je internát, školní družina a školní výdejna stravy
  • odloučené pracoviště základní školy Táboritů 25.

Podrobnější informace o jednotlivých úsecích získáte kliknutím na požadovanou budovu vlevo.

Počet našich studentů

Aktuality

Ředitelské volno 21. 12. – 22. 12. 2021

Ředitel školy  vyhlašuje v souladu  s § 24 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Ředitelské volno

Ředitelské volno dne 27. 9. 2021.

Přerušení provozu MŠ a ŠD

Provoz MŠ a ŠD bude od 1.7.2021 do 31.8.2021 přerušen. Provoz bude obnoven ve středu 1.9.2021.

Události

V tento den

Žádné významné dny

Projekt

"Šance pro děti se SVP II"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP II”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016783, financovaný ze strukturálních fondů EU.

Projekt vede ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Projekt

"Šance pro děti se SVP"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU.

„Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Kontakty

jménofunkcetel.e-mail
   
PaedDr. Mgr. Dan Blahaředitel školy585 385 350red@vejdovskeho.cz
Mgr. Ivana Marešovástatutární zástupce ředitele585 496 181, 774 513 848i.maresova@vejdovskeho.cz
Mgr. Alena Freyovázástupce ředitele školy585 496 183, 774 368 400a.freyova@vejdovskeho.cz
Mgr. Jana Čiscoňovázástupce ředitele školy

581 580 912, 774 129 341

j.cisconova@vejdovskeho.cz
Mgr. Lenka Čížkovázástupce ředitele školy pro SŠ585 119 022l.cizkova@vejdovskeho.cz
Ing. Bc. Petr Součekekonomický pracovník585 496 180p.soucek@vejdovskeho.cz

Základní škola,
Mateřská škola

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 385 112

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola a
Střední škola

Svatoplukova

Adresa

Svatoplukova 11
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola

Táboritů

Adresa

Táboritů 25
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 023

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Kontaktujte nás