Slide Střední škola, Základní škola a
Mateřská škola prof. V. Vejdovského
Olomouc - Hejčín
Kontakty

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

O škole

Vítejte na nových stránkách naší školy, která vznikla spojením Střední školy Olomouc – Svatý Kopeček a Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského a skládá se z následujících subjektů:

  • odloučené pracoviště Střední škola Gorazdovo náměstí 1, součástí střední školy je i budova internátu střední školy a školní  jídelna
  • Základní školy a Mateřské školy v sídle školy Tomkova 42, součástí školy je i internát pro žáky základní školy a školní jídelna
  • pracoviště SPC v sídle školy Tomkova 42
  • pracoviště Základní školy a Střední školy praktické Svatoplukova 11, součástí je internát, školní družina a školní výdejna stravy
  • odloučené pracoviště základní školy Táboritů 25.

Podrobnější informace o jednotlivých úsecích získáte kliknutím na požadovanou budovu vlevo.

Počet našich studentů

Projekt

"Šance pro děti se SVP"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU.

„Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Aktuality

  • 11 října, 2020
  • BY admin

Vítejte na nových stránkách

Připravili jsme pro vás nový a moderní web, který pomůže rodičům a jejich dětem se studiem.
  • 22 října, 2020
  • BY admin

PROVOZ ŠKOLY V TÝDNU od 26. 10. do 30. 10. 2020

Přehled provozu školy od 26. 10. do 30. 10. 2020...

Kontakty

Základní škola,
Mateřská škola

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 385 112

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola a
Střední škola

Svatoplukova

Adresa

Svatoplukova 11
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola

Táboritů

Adresa

Táboritů 25
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 023

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Kontaktujte nás