Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

O škole

Vítejte na nových stránkách naší školy, která vznikla spojením Střední školy Olomouc – Svatý Kopeček a Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského a skládá se z následujících subjektů:

  • odloučené pracoviště Střední škola Gorazdovo náměstí 1, součástí střední školy je i budova internátu střední školy a školní  jídelna
  • Základní školy a Mateřské školy v sídle školy Tomkova 42, součástí školy je i internát pro žáky základní školy a školní jídelna
  • pracoviště SPC v sídle školy Tomkova 42
  • pracoviště Základní školy a Střední školy praktické Svatoplukova 11, součástí je internát, školní družina a školní výdejna stravy
  • odloučené pracoviště základní školy Táboritů 25.

Podrobnější informace o jednotlivých úsecích získáte kliknutím na požadovanou budovu vlevo.

Počet našich studentů

Aktuality

Organizace školního roku 2022/2023

· Zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září 2022. · Konec 1. pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. ·

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ NA PRACOVIŠTI TOMKOVA

Se souhlasem zřizovatele je od 22. 3. 2022 do odvolání přerušen provoz mateřské školy z organizačních důvodů v souvislosti s

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 20. dubna 2022 a 21. dubna 2022 od

Události

V tento den

Žádné významné dny

Projekt

"Šance pro děti se SVP II"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP II”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016783, financovaný ze strukturálních fondů EU.

Projekt vede ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Projekt

"Šance pro děti se SVP"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU.

„Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Projekt

"Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III)"

Naše škola  je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III).

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Více informací o projektu najdete na webu  map.olomouc.eu.
MAP Olomouc

Kontakty

jménofunkcetel.e-mail
   
PaedDr. Mgr. Dan Blahaředitel školy585 385 350red@vejdovskeho.cz
Mgr. Ivana Marešovástatutární zástupce ředitele585 496 181, 774 513 848i.maresova@vejdovskeho.cz
Mgr. Alena Freyovázástupce ředitele školy585 496 183, 774 368 400a.freyova@vejdovskeho.cz
Mgr. Jana Čiscoňovázástupce ředitele školy

581 580 912, 774 129 341

j.cisconova@vejdovskeho.cz
Mgr. Lenka Čížkovázástupce ředitele školy pro SŠ585 119 022l.cizkova@vejdovskeho.cz
Ing. Bc. Petr Součekekonomický pracovník585 496 180p.soucek@vejdovskeho.cz

Základní škola,
Mateřská škola

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 385 112

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola a
Střední škola

Svatoplukova

Adresa

Svatoplukova 11
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola

Táboritů

Adresa

Táboritů 25
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 023

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Kontaktujte nás