Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

O škole

Vítejte na nových stránkách naší školy, která vznikla spojením Střední školy Olomouc – Svatý Kopeček a Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského a skládá se z následujících subjektů:

  • odloučené pracoviště Střední škola Gorazdovo náměstí 1, součástí střední školy je i budova internátu střední školy a školní  jídelna
  • Základní školy a Mateřské školy v sídle školy Tomkova 42, součástí školy je i internát pro žáky základní školy a školní jídelna
  • pracoviště SPC v sídle školy Tomkova 42
  • pracoviště Základní školy a Střední školy praktické Svatoplukova 11, součástí je internát, školní družina a školní výdejna stravy
  • odloučené pracoviště základní školy Táboritů 25.

Podrobnější informace o jednotlivých úsecích získáte kliknutím na požadovanou budovu vlevo.

Počet našich studentů

Aktuality

27 března 2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

se koná ve dnech 24. dubna 2024 a 25. dubna 2024 od…
read more
23 listopadu 2023

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY KE STÁVCE

V pondělí 27. 11. 2023 budou všechna pracoviště fungovat v běžném režimu,…
read more
13 září 2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 9. 2023

Na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Platí pro všechny…
read more

Události

V tento den

Žádné významné dny

Projekt

"Šance pro děti se SVP II"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP II”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016783, financovaný ze strukturálních fondů EU.

Projekt vede ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Tranzitní plány pro děti se SVP – ke stažení, PDF (8,5 MB)

ŠVP 78-62-C02 Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce

ŠVP 78-62-C01 Praktická škola jednoletá

ŠVP 65-51-E01 Stravovací a ubytovací služby

ŠVP 78-62-C02 Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce

Projekt

"Šance pro děti se SVP"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU.

„Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Projekt

Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III)"

Naše škola  je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III).

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Více informací o projektu najdete na webu  map.olomouc.eu.
 
MAP Olomouc

Projekt

"Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy"

V rámci programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy bude probíhat doučování žáků ZŠ a SŠ ohrožených školním neúspěchem. Jedná se o aktivitu nad rámec školních povinností, jejímž cílem je zlepšit výukové schopnosti žáků, připravit je na výuku a minimalizovat rizika školního neúspěchu. Především si však klademe za cíl zlepšovat vztah dětí k učení a připravit je na bezproblémový postup do vyšších ročníků, případně nástup do SŠ. Doučování bude probíhat po skončení výuky a  pro zájemce je bezplatné.

Na realizaci této aktivity je poskytována finanční podpora EU.

Projekt

"DIGITALIZUJE ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Kontakty

jménofunkcetel.e-mail
   
PaedDr. Mgr. Dan Blahaředitel školy585 385 350red@vejdovskeho.cz
Mgr. Ivana Marešovástatutární zástupce ředitele585 496 181, 774 513 848i.maresova@vejdovskeho.cz
Mgr. Alena Freyovázástupce ředitele školy585 496 183, 774 368 400a.freyova@vejdovskeho.cz
Mgr. Jana Čiscoňovázástupce ředitele školy

581 580 912, 774 129 341

j.cisconova@vejdovskeho.cz
Mgr. Lenka Čížkovázástupce ředitele školy pro SŠ585 119 022l.cizkova@vejdovskeho.cz
Ing. Bc. Petr Součekekonomický pracovník585 496 180p.soucek@vejdovskeho.cz

Základní škola,
Mateřská škola

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 385 112

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola a
Střední škola

Svatoplukova

Adresa

Svatoplukova 11
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola

Táboritů

Adresa

Táboritů 25
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 023

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Kontaktujte nás