Slide Střední škola, Základní škola a
Mateřská škola prof. V. Vejdovského
Olomouc - Hejčín
Kontakty

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín

O škole

Vítejte na nových stránkách naší školy, která vznikla spojením Střední školy Olomouc – Svatý Kopeček a Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského a skládá se z následujících subjektů:

  • odloučené pracoviště Střední škola Gorazdovo náměstí 1, součástí střední školy je i budova internátu střední školy a školní  jídelna
  • Základní školy a Mateřské školy v sídle školy Tomkova 42, součástí školy je i internát pro žáky základní školy a školní jídelna
  • pracoviště SPC v sídle školy Tomkova 42
  • pracoviště Základní školy a Střední školy praktické Svatoplukova 11, součástí je internát, školní družina a školní výdejna stravy
  • odloučené pracoviště základní školy Táboritů 25.

Podrobnější informace o jednotlivých úsecích získáte kliknutím na požadovanou budovu vlevo.

Počet našich studentů

Aktuality

Provoz školy od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 probíhá výuka žáků všech ročníků ZŠ, ZŠ speciální a praktické školy jednoleté a dvouleté v běžném režimu, žáci

Od 21. 12. do 31. 12. 2020 – přerušen provoz MŠ.

Provoz školy od 18.11.2020

Od 18. 11. 2020 probíhá výuka žáků všech ročníků ZŠ, ZŠ speciální a praktické školy jednoleté a dvouleté v běžném režimu, žáci

Konzultace – pracoviště Svatoplukova 11

9. 11. 2020 – 8.00 hod. – 12.00 hod. – ZŠ speciální 11. 11. 2020 – 8.00 hod. – 12.00

Provoz školy od 2. 11. 2020

Rozhodnutím vlády přechází od 2. 11. 2020 i všechny speciální školy na distanční výuku, žáci tedy nebudou přítomni ve škole.

Události

10 Lis

Projekt

"Šance pro děti se SVP"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU.

„Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Kontakty

Základní škola,
Mateřská škola

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 385 112

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola a
Střední škola

Svatoplukova

Adresa

Svatoplukova 11
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Základní škola

Táboritů

Adresa

Táboritů 25
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 023

red@vejdovskeho.czIČ: 00601691

Kontaktujte nás