Pracoviště Střední škola, Gorazdovo náměstí 1, Olomouc
 • moderní střední škola, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj
 • nabízíme vzdělávání jak ve studijních, tak i učebních oborech
 • absolventi se uplatňují v různých profesích, např. masér, cukrář, pracovník v sociální sféře atd.
 • nácvik profesních kompetencí probíhá ve specializovaných učebnách i přímo v provozech, např. v provozovnách veřejného stravování, cukrářské výroby; dále v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby
 • škola zdarma poskytuje pracovní oblečení a obuv; dále žáci dostávají finanční odměnu v rámci produktivní činnosti
 • realizujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Naši pedagogové mají kvalifikaci pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • škola disponuje nově vybudovaným venkovním hřištěm v areálu ZŠ Táboritů 25, Olomouc – Bělidla
 • součástí školy je i domov mládeže s nabídkou volnočasových aktivit. Žáci mají možnost stravování jak přímo v budově školy, tak i na pracovištích odborného výcviku. Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava
Přehrát video

Nabídka vzdělávání v následujícím školním roce:

 

Počet našich studentů

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve dnech 25. - 26. 10. 2021.

Ředitelské volno

Ředitelské volno dne 27. 9. 2021.

Zahájení školního roku 1. 9. 2021

Harmonogram zahájení školního roku 2021/2022.

Rozvrh hodin od 24. 5. 2021

Rozvrh hodin platný od 24. 5. 2021 do odvolání.

Ředitelské volno

Ředitelské volno na SŠ Gorazdovo náměstí ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2021.

Události

V tento den

Žádné významné dny

Projekty školy

Projekt: “Šablony pro střední školy a vyšší odborné školy II”

Image

 

Název projektu: “Rozvoj SŠ Vejdovského 2019”

  • doba trvání projektu: od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ​

  • ​popis činnosti Školního kariérového poradce:

   • podpora žáků při vstupu na trh práce – příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování osobního životopisu
   • doporučování informačních zdrojů, dalších poradenských subjektů v návaznosti na situaci žáka a jeho poradenské potřeby
   • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
   • realizace exkurzí
   • vyhledávání kariérových informací a jejich sdělování žákům
   • podpora vedoucí k rozpoznání osobního a profesního potenciálu a rozpoznávání kariérových možností
   • individuální konzultace se žáky
   • komunikace s rodiči
   • skupinové poradenství pro žáky a rodiče
   • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasných ukončením studia při výběru povolání a možnostech při vstupu na trh práce
   • spolupráce s úřadem práce ČR, pracovními agenturami
   • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami (možnými budoucími zaměstnavateli žáků)
   • spolupráce s poradenskými pedagogickými pracovišti
  • vykonává: Mgr. Hana STUDENÁ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

​2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  • cíle aktivity:
   • cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
   • aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. tří žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).
   • při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
    •   nízká motivace ke vzdělávání;
    •   dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    •   nedůslednost ve školní přípravě;
    •   kázeňské přestupky;
    •   nedůsledné rodičovské vedení;
    •   sociokulturně znevýhodněné prostředí
  • vykonává: Mgr. David PETER, Mgr. Lucie JUROŠKOVÁ, Mgr. Sandra Berošová

2.III/21 Projektový den ve škole

Image 

Kontakty

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 022

Kontaktujte nás