Slide
Pracoviště Střední škola, Gorazdovo náměstí 1, Olomouc
Jsme moderní střední škola, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Nabízíme vzdělávání jak ve studijních, tak i učebních oborech.
Naši absolventi se uplatňují v různých profesích, např. masér, kuchař, cukrář, pracovník v sociální sféře atd. 
Nácvik profesních kompetencí probíhá ve specializovaných učebnách i přímo v provozech, např. v provozovnách veřejného stravování, cukrářské výroby; dále v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby. 
Škola zdarma poskytuje pracovní oblečení a obuv; dále žáci dostávají finanční odměnu v rámci produktivní činnosti. 
Realizujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Naši pedagogové mají kvalifikaci pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Škola disponuje nově vybudovaným venkovním hřištěm v areálu ZŠ Táboritů 25, Olomouc – Bělidla.
Součástí školy je i domov mládeže s nabídkou volnočasových aktivit.

Žáci mají možnost stravování jak přímo v budově školy, tak i na pracovištích odborného výcviku. Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava.

Nabídka vzdělávání:

I. STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU

Sociální činnost                                 (kód oboru: 75-41-M/01)

Masér sportovní a rekondiční         (kód oboru: 69-41-L/02)

II. UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

Obory kategorie H (úplné střední odborné vzdělání s výučním listem) 

Rekondiční a sportovní masér      (kód oboru: 69-53-H/01)  

Kuchař – číšník                                (kód oboru: 65-51-H/01)  

Cukrář                                               (kód oboru: 29-54-H/01)  

Obory kategorie E (nižší střední odborné vzdělání s výučním listem) 

Potravinářská výroba                     (kód oboru: 29-51-E/01)                                

(cukrářské práce)                                             

Stravovací a ubytovací služby      (kód oboru:  65-51-E/01) 

(kuchařské práce)

III. STUDIJNÍ OBORY BEZ VÝUČNÍHO LISTU A MATURITY 

Praktická škola dvouletá                (kód oboru: 78-62-C/02)

Praktická škola se zaměřením na cukrářské práce (kód oboru:  78-62-C/02)

Praktická škola se zaměřením na úklidové práce (kód oboru: 78-62-C/02)

Další informace o nabízených oborech naleznete na tomto odkazu.

Počet našich studentů

Aktuality

Rozvrh hodin od 4. 1. 2021

Rozvrh hodin platný od 4. 1. 2021 do odvolání.

Rozvrh hodin od 7. 12. 2020

Rozvrh hodin platný od 7. 12. 2020 do odvolání.

Třídní schůzky 2. 12. 2020

Informace k třídním schůzkám, které proběhnou ve středu 2. 12. 2020.

Rozvrh hodin od 25. 11. 2020

Rozvrh hodin od 25. 11. 2020 do odvolání.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin platný od 18. 11. 2020 do odvolání.

Projekty školy

Projekt: “Šablony pro střední školy a vyšší odborné školy”

 

Image

 

Název projektu: “Rozvoj SŠ Vejdovského 2017”

 • doba trvání projektu: od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020

 •  

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ​

  • ​popis činnosti Školního kariérového poradce:

   • podpora žáků při vstupu na trh práce – příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování osobního životopisu
   • doporučování informačních zdrojů, dalších poradenských subjektů v návaznosti na situaci žáka a jeho poradenské potřeby
   • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
   • realizace exkurzí
   • vyhledávání kariérových informací a jejich sdělování žákům
   • podpora vedoucí k rozpoznání osobního a profesního potenciálu a rozpoznávání kariérových možností
   • individuální konzultace se žáky
   • komunikace s rodiči
   • skupinové poradenství pro žáky a rodiče
   • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasných ukončením studia při výběru povolání a možnostech při vstupu na trh práce
   • spolupráce s úřadem práce ČR, pracovními agenturami
   • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami (možnými budoucími zaměstnavateli žáků)
   • spolupráce s poradenskými pedagogickými pracovišti
  • vykonává: Mgr. Hana STUDENÁ

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

 

​III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  • cíle aktivity:
   • cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
   • aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. tří žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).
   • při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
    •   nízká motivace ke vzdělávání;
    •   dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    •   nedůslednost ve školní přípravě;
    •   kázeňské přestupky;
    •   nedůsledné rodičovské vedení;
    •   sociokulturně znevýhodněné prostředí
  • vykonává: Mgr. David PETER, Mgr. Lucie JUROŠKOVÁ
  •  

Image 

Kontakty

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 022

Kontaktujte nás