Pracoviště Střední škola, Gorazdovo náměstí 1, Olomouc
 • moderní střední škola, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj
 • nabízíme vzdělávání jak ve studijních, tak i učebních oborech
 • absolventi se uplatňují v různých profesích, např. masér, cukrář, pracovník v sociální sféře atd.
 • nácvik profesních kompetencí probíhá ve specializovaných učebnách i přímo v provozech, např. v provozovnách veřejného stravování, cukrářské výroby; dále v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby
 • škola zdarma poskytuje pracovní oblečení a obuv; dále žáci dostávají finanční odměnu v rámci produktivní činnosti
 • realizujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Naši pedagogové mají kvalifikaci pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • škola disponuje nově vybudovaným venkovním hřištěm v areálu ZŠ Táboritů 25, Olomouc – Bělidla
 • součástí školy je i domov mládeže s nabídkou volnočasových aktivit. Žáci mají možnost stravování jak přímo v budově školy, tak i na pracovištích odborného výcviku. Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava.

 

Přehrát video

Nabídka vzdělávání v následujícím školním roce:

 

Aktuality

23 listopadu 2023

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY KE STÁVCE

V pondělí 27. 11. 2023 budou všechna pracoviště fungovat v běžném režimu,…
read more
13 září 2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 9. 2023

Na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Platí pro všechny…
read more
28 srpna 2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září v 8:00 hodin.
read more
14 února 2023

Jarní prázdniny 2023

Jarní prázdniny na naší škole probíhají v termínu  od 27.2. do 5.…
read more
20 ledna 2023

Pololetní prázdniny 2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31.…
read more

Události

V tento den

Žádné významné dny

Projekty školy

Projekt: “Národní plán doučování”

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Národní plán doučování je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!

 • zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
 • organizovaný vedením školy,
 • individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
 • přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
 • především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online,
 • od ledna 2022 navazuje na doučování z podzimu 2021,
 • původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“,
 • žáci díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude!

Více informací zde.

Projekt: “Šance pro děti se SVP II”

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP II”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016783, financovaný ze strukturálních fondů EU.

Projekt vede ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

 

Projekt: “Rozvoj SŠ Vejdovského”

Kontakty

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 022

Kontaktujte nás