Slide

Střední škola

Gorazdovo náměstí č.1
Vám nabízí:
Speciální střední škola
Zřizovatel : Olomoucký kraj
Žáci dostávají zdarma osobní ochranné pracovní prostředky
Na škole pracují speciální pedagogové
Teoretická výuka probíhá v odborných učebnách s využitím moderní didaktické techniky
Odborný výcvik se uskutečňuje ve dvou cvičných kuchyních a dále v restauračních zařízeních ,domovech pro seniory, ve školních jídelnách na území města Olomouce. U cukrářů probíhá odborný výcvik na odloučeném pracovišti na Trnkově ulici v Olomouci
Stravování žáků je zajištěno ve škole, internátě a na pracovištích odborného výcviku
Žáci mohou být ubytováni na internátě v budově školy, kde mají možnost sportovního,kulturního a společenského vyžití
Ve škole se vyučuje anglický a německý jazyk
Za produktivní práci peněžitá odměna
Počítačová učebna
Využívání posilovny
Návštěva školy je po domluvě možná kdykoli

Přehrát video

Počet našich studentů

Aktuality

Rozvrh hodin od 25. 11. 2020

Rozvrh hodin od 25. 11. 2020 do odvolání.

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin platný od 18. 11. 2020 do odvolání.

Provoz školy od 2. 11. 2020

Rozhodnutím vlády přechází od 2. 11. 2020 i všechny speciální školy na distanční výuku, žáci tedy nebudou přítomni ve škole.
 • 22 října, 2020
 • BY admin

PROVOZ ŠKOLY V TÝDNU od 26. 10. do 30. 10. 2020

Přehled provozu školy od 26. 10. do 30. 10. 2020...
 • 11 října, 2020
 • BY admin

Vítejte na nových stránkách

Připravili jsme pro vás nový a moderní web, který pomůže rodičům a jejich dětem se studiem.

Projekty školy

Projekt: “Šablony pro střední školy a vyšší odborné školy”

 

Image

 

Název projektu: “Rozvoj SŠ Vejdovského 2017”

 • doba trvání projektu: od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020

 •  

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ​

  • ​popis činnosti Školního kariérového poradce:

   • podpora žáků při vstupu na trh práce – příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování osobního životopisu
   • doporučování informačních zdrojů, dalších poradenských subjektů v návaznosti na situaci žáka a jeho poradenské potřeby
   • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
   • realizace exkurzí
   • vyhledávání kariérových informací a jejich sdělování žákům
   • podpora vedoucí k rozpoznání osobního a profesního potenciálu a rozpoznávání kariérových možností
   • individuální konzultace se žáky
   • komunikace s rodiči
   • skupinové poradenství pro žáky a rodiče
   • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasných ukončením studia při výběru povolání a možnostech při vstupu na trh práce
   • spolupráce s úřadem práce ČR, pracovními agenturami
   • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami (možnými budoucími zaměstnavateli žáků)
   • spolupráce s poradenskými pedagogickými pracovišti
  • vykonává: Mgr. Hana STUDENÁ

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

 

​III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  • cíle aktivity:
   • cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
   • aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. tří žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).
   • při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
    •   nízká motivace ke vzdělávání;
    •   dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    •   nedůslednost ve školní přípravě;
    •   kázeňské přestupky;
    •   nedůsledné rodičovské vedení;
    •   sociokulturně znevýhodněné prostředí
  • vykonává: Mgr. David PETER, Mgr. Lucie JUROŠKOVÁ
  •  

Image 

Kontakty

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 022

Kontaktujte nás