Pracoviště Střední škola, Gorazdovo náměstí 1, Olomouc
 • moderní střední škola, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj
 • nabízíme vzdělávání jak ve studijních, tak i učebních oborech
 • absolventi se uplatňují v různých profesích, např. masér, cukrář, pracovník v sociální sféře atd.
 • nácvik profesních kompetencí probíhá ve specializovaných učebnách i přímo v provozech, např. v provozovnách veřejného stravování, cukrářské výroby; dále v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby
 • škola zdarma poskytuje pracovní oblečení a obuv; dále žáci dostávají finanční odměnu v rámci produktivní činnosti
 • realizujeme vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Naši pedagogové mají kvalifikaci pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • škola disponuje nově vybudovaným venkovním hřištěm v areálu ZŠ Táboritů 25, Olomouc – Bělidla
 • součástí školy je i domov mládeže s nabídkou volnočasových aktivit. Žáci mají možnost stravování jak přímo v budově školy, tak i na pracovištích odborného výcviku. Pro ubytované žáky je zajištěna celodenní strava
Přehrát video

Nabídka vzdělávání v následujícím školním roce:

 

Aktuality

13 září 2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 9. 2023

Na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Platí pro všechny…
read more
28 srpna 2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září v 8:00 hodin.
read more
14 února 2023

Jarní prázdniny 2023

Jarní prázdniny na naší škole probíhají v termínu  od 27.2. do 5.…
read more
20 ledna 2023

Pololetní prázdniny 2023

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31.…
read more

Události

V tento den

Žádné významné dny

Projekty školy

Projekt: “Národní plán doučování”

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Národní plán doučování je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!

 • zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
 • organizovaný vedením školy,
 • individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
 • přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
 • především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online,
 • od ledna 2022 navazuje na doučování z podzimu 2021,
 • původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“,
 • žáci díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude!

Více informací zde.

Projekt: “Šance pro děti se SVP II”

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, realizuje projekt “Šance pro děti se SVP II”, číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016783, financovaný ze strukturálních fondů EU.

Projekt vede ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol při realizaci tranzitních programů připravujících na samostatný způsob života, jejichž cílem je pomoci mladým lidem získat zkušenosti v oblasti pracovního života a zvýšit jejich šance na získání zaměstnání po ukončení školní docházky.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

 

Kontakty

Střední škola

Gorazdovo nám.

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 119 022

Kontaktujte nás