Základní škola

Tomkova 42

Metodik prevence

Kdo je školní metodik prevence?

Školní metodik prevence je pedagogický pracovník, který vykonává metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti s cílem předcházet výskytu rizikového chování dětí a žáků.

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. O svých činnostech vede metodik prevence písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence: Mgr. Monika Dvořáková

· Telefon: 581 580 921 · E-mail: m.dvorakova@vejdovskeho.cz

· Konzultační hodiny:

čtvrtek 7:30 – 7:50 (po domluvě kdykoliv)

Náplň práce školního metodika prevence

· vytváří a realizuje preventivní program školy – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

· realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

· monitoruje výskyt sociálně patologických jevů či jejich rizika

· poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

· koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

· spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

· koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků

· poskytuje informační a metodické materiály

· aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence

Zajímavé a užitečné odkazy:
www.linkabezpeci.cz
www.nepanikar.eu
www.bkb.cz
www.sancedetem.cz
www.e-bezpeci.cz www.minimalizacesikany.cz

Preventivní program školy – PPŠ 23-24

Výchovný poradce

Mgr. Adéla Kubečková

tel. 581 580 916

Konzultační hodiny

Pro rodiče:

Pondělí: 9:00 – 10:00 hod.

Úterý: 9:00 – 10:00 hod.

Středa: 11:00 – 12:00 hod.

Na základě individuální domluvy možno i mimo konzultační hodiny.

Pro žáky:

Kdykoliv

 

Výchovný poradce:

· zajišťuje především odbornou poradenskou činnost

· pečuje ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky o žáky s výukovými obtížemi

· poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

· pečuje o žáky s výchovnými problémy

· poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

· navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič – učitel, žák – učitel, žák – žák)

· v případě potřeby informuje žáky a jejich rodiče o činnosti SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra)

· spolupracuje s dalšími institucemi

· poskytuje poradenskou činnost v oblasti volby povolání pro žáky a rodiče

· informuje o studijních možnostech.

 

Volba povolání

Jestliže se vaše dítě nemůže rozhodnout, kterou zvolí školu, nabízím několik možností, kde a s kým se poradit:

· náboráři z odborných učilišť pravidelně na podzim navštěvují naši školu a přesně informují žáky o možnostech studia, požadavcích a následném uplatnění

· Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) Úřadu práce v Olomouci

· návštěva Scholaris v listopadu – přehlídka středních škol v Olomouckém kraji

Užitečné adresy při výběru vhodné školy:

www.infoabsolvent.cz
www.stredniskoly.cz
www.msmt.cz
www.prihlaskynastredni.cz
www.atlasskolstvi.cz

Aktuality

27 března 2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

se koná ve dnech 24. dubna 2024 a 25. dubna 2024 od…
read more
23 listopadu 2023

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY KE STÁVCE

V pondělí 27. 11. 2023 budou všechna pracoviště fungovat v běžném režimu,…
read more
13 září 2023

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 9. 2023

Na pátek 29. 9. 2023 je vyhlášeno ředitelské volno. Platí pro všechny…
read more
28 srpna 2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Nový školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září v 8:00 hodin.
read more
18 května 2023

DEN DĚTÍ

Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ, ZŠ a SŠ prof. Vejdovského…
read more

Události

V tento den

Žádné významné dny

Současnost
Stavba školy byla zahájena v lednu 2011 a škola byla slavnostně otevřena dne 21.8.2012. Součástí areálu je budova základní a mateřské školy, jídelna, internát, tělocvična, cvičná trasa pro výuku prostorové orientace a venkovní víceúčelové hřiště, které bylo vybudováno s velkým finančním přispěním nadace prof. Vejdovského. V hlavní budově je umístěno také Speciální pedagogické centrum. V budově školy je celkem 14 kmenových učeben, dvě učebny výpočetní techniky, jazyková učebna, učebna přírodních věd, pracovní výchovy, výtvarné výchovy s keramickou dílnou, cvičná kuchyňka, učebna hudební výchovy. Dále se v budově nachází knihovna se studovnou, odborné kabinety, dvě herny na show-down, družina, čtyři respiria a velký audio sál. Tělocvična je určena pro hru basketbalu, volejbalu, badmintonu, tenisu a goalballu. Internát má kapacitu 29 lůžek ve třech samostatných odděleních se zvláštním vchodem. Venkovní hřiště s umělým povrchem je určeno pro různé míčové hry. V areálu je i samostatné hřiště pro mateřskou školu.
Historie školy
23.10.1954 Založení osmileté školy pro slabozraké, slavnostní zahájení vyučování
1960/61 Škola se stala úplnou devítiletkou se 103 žáky v 1.-9. postupném ročníku
1963/64 Zahájení výuky hry na hudební nástroje
1976 Přestěhování školy do budovy bývalé učňovské školy na náměstí Přemysla Otakara
1992 1. ročník Mezinárodního šachového turnaje zdravotně postižené mládeže
28.9.1993 Škole propůjčen čestný název Základní škola internátní pro slabozraké prof. Vejdovského
15.2.1995 100. výročí narození zakladatele školy prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc.
1995/96 Od tohoto školního roku přijímá škola nevidomé žáky a žáky na diagnostické pobyty s ortoptickým a pleoptickým cvičením

(náprava poruch prostorové orientace a tupozrakosti)

leden 2011 zahájena stavba nové školy v Olomouci- Hejčíně
21.8.2012 slavnostní otevření nové školy v Olomouci – Hejčíně

Počet našich studentů

Kontakty

Základní škola

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 385 350

Kontaktujte nás