8.Ročník

8. ročník

AJ BŘEZEN / DUBEN

 • opakování pomocného slovesa DO- otázky, odpovědi, zápor
 • Činnosti v jednotlivých ročních obdobích (SWIMMING, runnig, biking, jumping,..)
 • Vocabulary- roční období, slovesa spojená s nimi (Autumn, summer, spring, winter)
 • Nakreslit 4 roční období a přiřadit jednotlivé činnosti k ročním obdobím.

 

CH

 • Kouření
 • Alkohol
 • Prevence návykových látek
 • Všudypřítomná chemie

 

M

 • Násobení a dělení desetinných čísel (10, 100, 1000)
 • G: Převádění jednotek obsahu. Obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kruhu.
 • Násobení desetinných čísel číslem přirozeným. Užití kalkulátoru.

 

ČJ: SLOH, MLUVNICVE, LITERATURA

SL – Beranova pomsta – vypravování

 • Dopis spolužáka
 • Duben: – Velikonoce

ML – pravopis a tvorba podstatných jmen, přídavných jmen, číslovek

 • Skladba – několikanásobný podmět

LIT – Četba na pokračování – vybraná kniha – – zážitek vyjádřený kresbou

 • J. Faltus – Ovoce – sloka
 • J. Skácel Uspávanka s Popelčiným střevíčkem – verš, rým, sloka
 • J. Seifert – Hora Říp
 • Poezie a její význam – verš, rým sloka

 

F

Světlo: co je to světlo? Je viditelná část elektromagnetického záření;

Rychlost světla: 299 792 458 m/s = (1 079 252 848,8 km/h);

Identifikace všech zdrojů světla v místnosti/pokoji;

Světlo jako zdroj (odražené světlo není přímým zdrojem.)

 

 

 • Správná výživa
 • Pyramida správné výživy
 • Duben:  Vylučovací soustava, stavba a funkce
 • Hygiena a onemocnění vylučovací soustavy

 

OV

– ověřování listin – notář, kde ho najdu, poplatek, originál a kopie

– informace o zaměstnání, pracovní úřady – sídlo, jiné zdroje informací

– Duben Sociální zabezpečení

– změny v letošním roce

Zeměpis

Březen:

 • Jižní Evropa  –   opakování                                                           
 • Státy jižní Evropy  

 

Duben:

 • Jihovýchodní Evropa   
 • Státy jihovýchodní Evropy                                          

Květen:

· Východní Evropa Průřezové téma: MKV4

· Státy východní Evropy