7.Ročník

7. A

Plán VII. A Mgr. Václavek

Plány pro předměty: ČJ, M, F, P, Ov

 

Český jazyk

– Mluvnice

o určování pádu, čísla, vzoru a životnosti

o nácvik psaní tvarů podstatných jmen podle pádu, čísla a vzoru

o poznávání sloves, osoba, číslo, čas, infinitiv – opakování

o slovesný čas – minulý (příčestí minulé), přítomný a budoucí (pomocné sloveso být)

– Sloh

o Popis dětského pokoje

o Velký úklid – tvorba osnovy

o Pohlednice, dopisní obálka

– Literatura

o Bajka – P. Šrut – Havran a liška, I. A. Krylov – Vrána a liška (porovnání příběhu

o Pověst – I. Pecháčková – Založení chrámu sv. Víta

o Pověst – J. Tůma – O Svatoplukovi

 

Matematika

– Aritmetika

o Písemné násobení dvouciferným činitelem

o Dělení jednociferným dělitelem

o Dělení dvouciferným dělitelem

– Geometrie

o Rýsování pravidelného šestiúhelníku a osmiúhelníku

o Obvody rovinných obrazců

 

Fyzika

– Proč některé věci plavou

– Atmosférický tlak

– Hydraulické stroje

– Jak vzniká hluk

 

Přírodopis

– Rozmnožování rostlin

– Růst a vývoj rostlin

– Systém rostlin

– Jehličnany

– Smrk, jedla

 

Občanská výchova

– Základy společenského chování

– Umění jednat s lidmi

– Zdravotní péče (prevence, dětský lékař)

– Péče o zdraví, režim dne (vitamíny, sacharidy, minerály, tuky)

– Zdravá výživa, složení stravy

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby a jednoduchých frází.

Procvičovat téma oblečení, slovíčka i psát.

Tuto slovní zásobu rozšiřovat /překladač, slovník/

Osvojit si frázi I wear trousers…

 

Zeměpis

Březen: Praha, Středočeský kraj

Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Liberecký kraj

 

Duben: Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

7. B

Pro žáky a rodiče –UČIVO, SAMOSTATNÉ STUDIUM- 7. TŘÍDA

 

Březen a duben ČJ

 

Dětský pokoj- popis

Velký úklid – tvorba osnovy

Osobní korespondence – pohlednice

Jaro a otázky – samostatné zpracování tématu

 

ČJ – LITERÁLNÍ VÝCHOVA

 

Fejeton. Esej – F. Nepil – hlavní myšlenka textu, obohacování slovní zásoby

Bajka – seznámení se žánrem – porovnání bajka ve verších x próze

 

Mluvnice

Poznávání sloves

Osoba, číslo, čas, infinitiv -opakování

 

Pro žáky a rodiče – Matematika – 7. Třída

 

Písemné násobení dvouciferným činitelem

Slovní úlohy s využitím písemného násobení a dělení

Geometrie- pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník

7. C

ČJ: SLOH, MLUVNICVE, LITERATURA

SL– Osobní korespondence – pohlednice

– Dopis, obálka

ML– Slovesa

– poznávání sloves, osoba, číslo, čas, infinitiv – opakován

LIT– Pověst – charakteristika žánru

I. Pecháčková – Založení chrámu sv. Víta , J. Tůma – O Svatoplukovi , E. Petiška – Chropyně , O. Sirovátka a M. Šrámková – O Švandových dudách

 

AJ BŘEZEN/DUBEN

 

– opakování základního oblečení z 6. ročníku

– Vocabulary- rozšíření oblečení

– Speaking- jednoduché fráze- I wear trousers …

– Writing- učit se psát jednotlivá slovíčka oblečení

– Nature – příroda: vyhledat a nakreslit slovíčka k přírodě:

(kámen, strom, list, větev, slunce, rostlina, hlína, voda, dřevo)

 

CH

BŘEZEN / DUBEN

  • Vzduch v prostoru
  • Proudění vzduchu
  • Vítr
  • Kyslík

 

M

  • Písemné násobení dvouciferným činitelem.
  • Slovní úlohy s využitím písemného násobení a dělení.
  • Písemné dělení dvouciferným dělitelem, kontrola kalkulátorem.

 

  • Rozmnožování rostlin
  • Růst a vývoj rostlin
  • Duben : Systém rostlin , Jehličnany

 

ZEM

BŘEZEN: Liberecký kraj

Duben: Královéhradecký kraj

OV

– základy společenského chování

– umění jednat s lidmi

– Duben Zdravotní a sociální péče

– zdravotní péče – prevence, dětský lékař

Fyzika

– Proč některé věci plavou

– Atmosférický tlak

– Hydraulické stroje

– Jak vzniká hluk