5.Ročník

5. ročník

 

Přehled učiva Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk – březen, duben- 5.ročník

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L – procvičování učiva- st..55 — 60

– vyjmenovaná slova po M – procvičování učiva- str. 61 – 66

– opakování všech vyjmenovaných slov – po B, L, M – souhrn. cvičení

od str. 68 – 71- učebnice Český jazyk

– Podstatná jména – co je to, určování podst. jmen

– rod. číslo u podst. jmen – str. 72 – 76

Čítanka – četba článků – str. 26 – 30 – opakování

– str. 31 – 36 – nový text

– četba z různých dětských časopisů

 

Matematika – opakování – písemné sčítání a odčítání, zkouška – st. 36 – 42

– slovní úlohy

– porovnávání čísel str. 43

– jednotky hmotnosti – str. 35

– jednotky objemu – str. 43 – 45

– procvičování učiva – násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7

– časová orientace na hodinách – str. 52 – 53

 

Anglický jazyk – opakování učiva – tělo

– dny v týdnu

– roční období

– barvy

– číslice

– Rodina, domov – základní slovní zásoba

– Velikonoce – seznámení, tradice