3.Ročník

Učivo 3. třída

Březen

Čj – čtení slov s de – dě

te – tě

– doplňování slova: má x nemá

př. Koza má 2 rohy

pes má 4 nohy

– čtení a psaní slov s písmenem R, Ř

 

M – sčítání a odčítání do 20 př. 10 + 2, 12 – 2 … ..

– rozklad čísel a porovnávání čísel

 

Aj – opakování učiva: barvy, rodina

 

Duben

 

Čj – čtení a psaní slov s ne – ně

– slova typu: kapr, nesl, vezl, sedl . . . .

– čtení a psaní s písmenem P

– opis psacího textu

– obrázkové čtení, Velikonoční říkadla

 

M – vztahy o několik více o několik méně

– slovní úlohy

– sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20

Př. 8 + 3, 9 +2, 11 – 2, 13 – 5 . . . . .

 

Aj – opakování učiva: čísla, domácí zvířata