1.Ročník

Čtení

březen

– ve slabikáři zopakovat označené strany, pokračovat písmeny V, T, Y

– Vyvození hlásky: V, v – reprodukce říkanky

– Čtení: va, Eva

– Čtení: vo, volá, Evo! vu, Evu, mává, ví

– Čtení: Ivo, Levá, velí

– Vyvození hlásky: T, t – reprodukce říkanky

– Čtení: ta, tá, Táta, Ota, te, Teta, máte, mete, Mete

– Čtení: to, Teto! Oto! Loto, Tu, tu, Otu, motá, vítá

duben

– Vyvození hlásky: Y, y

– Čtení: U tety, My, Vy

– Čtení: u Míly, u táty, u mámy, myla, myli, myly

 

– číst každý den!!!

– procvičovat první a poslední hlásku ve slově, vymýšlet slova začínající na jednotlivé hlásky

– poznávat jednotlivá písmena na různých nápisech, v knihách, časopisech…

 

Psaní

– procvičovat a opakovat psaní probraných písmen – i, e, m, u, o, a, l

– procvičovat psaní slabik: mi, me, mo, ma, mu, le, li, la, lo, lu – mí, mé, má, lí, lé, lá

– psaní slov: umí, mele, máme, máma, láme, míle, lomí, mami, mula, málo…

– dbát na dodržování linek

 

– nácvik velkých psacích písmen – M, A, O – M, A, O

– nácvik v – zátrh složený, zádrh – v

– nácvik spojů – slabiky s v – va, ve, vi, vo, vu – va, ve, vi, vo, vu

 

duben

– nácvik t – oblouk pravý, přímka, zádrh – t

– nácvik spojů – slabiky s t – ta, te, ti, to, tu – ta, te, ti, to, tu

 

Matematika

– opakovat početní operace sčítání a odčítání do 3 – s pomocí prstů

 

Číslo 4 – březen

– opakovat psaní číslic 1,2,3,4

– přiřazování čísel 1- 4 k danému počtu prvků

– číselná řada vzestupná (1 2 3 4) a sestupná (4 3 2 1) – říkat, psát, doplňovat chybějící čísla

– rozklad čísla 4 (1 a 3, 2 a 2, 3 a 1) – dělit předměty na hromádky

– porovnávání čísla 4 s čísly 1, 2, 3, 4 (˂˃=)

– sčítání a odčítání v oboru do 4 – pomocí prstů, zápis příkladu

 

Číslo 5 – duben

– čtení a psaní číslice 5

– přiřazování čísel 1 – 5 k danému počtu prvků

– počítání předmětů v daném souboru

– číselná řada vzestupná a sestupná