Výukové materiály

Výukové materiály

ZŠ a SŠ Svatoplukova

Připravili jsme pro Vás několik odkazů, které mohou pomoci Vašim dětem.

 

UčíTelka – Česká televize spustila vzdělávací pořady pro děti, které nemohou chodit do školy (tento pořad také mohou Vaše děti sledovat každý všední den na ČT2)

Fraus – všechny elektronické učebnice pro ZŠ a SŠ zdarma, včetně vzdělávacího portálu Fred a Školy s nadhledem

Učíme se venku – online kurz vám zkrátí cestu ven

Nová škola – multimediální interaktivní učebnice

 

 

Český jazyk

Bobyho škola– Bobyho škola je zdarma nejen pro všechny prvňáčky, ale i pro děti předškolního věku.

 Umíme česky– skladba, pravopis, tvarosloví, stavba slova, …

 Pravopisně– větné rozbory, pravopisná cvičení, určování vedlejších vět, teorie literatury, velká písmena

 Moje čeština– větné členy, shoda přísudku s podmětem, interpunkce, pravopisné jevy, testy na více jevů, velká písmena

Onlinecviceni.cz – český jazyk pro 1. i 2. stupeň – procvičování

Moje čeština – vyjmenovaná slova, slovní druhy, větné členy, určování pádů, měkké a tvrdé souhlásky

Školákov – čeština pro 1. – 4. třídy – pravopis, vyjmenovaná slova atd.

Gramar.in – Zažij radost s češtinou – úlohy z češtiny pro děti na základních školách

O češtině – procvičování zábavnou formou – testy, gramatika, literární koutek, zajímavosti

Česká televize – zábavný vzdělávací cyklus o zajímavostech češtiny

 

Matematika

Umime.matiku – Online cvičení z matematiky, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání.

Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100  – Nejdříve klikni na Moje vědomosti a nastav si úlohy.

Onlinecviceni.cz – Matematika pro 1. i 2. stupeň – procvičování

Matika.in – Zažij radost s matematikou – úlohy z matematiky pro děti na základních školách 1. – 9. ročník

Matematika hrou pro 1. třídy – Tady něco pro prvňáky

Řešené příklady z matematiky pro 6. – 9. ročník – Sbírky řešených příkladů, příprava na velké i malé písemky

Nauč se počítat – Online procvičování pro 1. – 3. třídu 

Matýskova matematika – Výuková videa pro 1. až 5. třídu

Zábavná matematika  Příklady pro 1. stupeň

Zlomky hravě – Výuka zlomků interaktivní formou – vyber si téma k procvičování

Math is fun – Matematika a angličtina současně!

Dopočítej.cz – Jednoduché výpočty všeho druhu – co třeba geometrie?

Školákov – Matematika pro 1. – 4. třídy 

Zlatka – Úlohy a hry z finanční gramotnosti – 1. + 2. stupeň

Bankovkovi – Na Déčku o hospodaření spenězi

 

Anglický jazyk

Umime.anglicky – Zábavné procvičování angličtiny online – slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy.

 

Vlastivěda a prvouka

Vlastivěda pro 4. ročník (dějiny)

Prvouka pro 3. ročník

Záchranná stanice Makov (pozorování zvěře v záchranné stanici)

Déčko (kraje ČR)

 

Fyzika

Zajímavé animace ve fyzice

Dopočítej.cz – jednoduché výpočty všeho druhu – fyzika

Matematika, fyzika a angličtina – tři v jednom!

Zajímavá fyzika –  na každém kroku se setkáváme se zajímavými věcmi a jevy

E-fyzika – dobrodužný svět fyziky