STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOPLUKOVA 11

PROF. DR.

Václav Vejdovský
 

Významný oční lékař, vědec, pedagog, zakladatel školy, k jejímuž vzniku dal před 60 lety impuls.

Vzpomeňme krátce jeho život, život naplněný prací – lékařskou, vědeckou i pedagogickou. Narodil se 15. února 1896 v Praze. Po vystudování lékařské fakulty KU získával dva roky zkušenosti v Paříži, poté několik let působil na oční klinice MU v Brně. V roce 1928 přišel do Olomouce, aby se stal primářem očního oddělení zdejší nemocnice, v jehož čele stál 42 let. Pozorně sledoval pokrok očního lékařství, zaváděl u nás nové, moderní metody. Pro výborné operatérské schopnosti, sám provedl více než 17 tisíc operací, a pro výborný psychoterapeutický přístup, vyhledávali prof. Vejdovského pacienti z celé republiky. Významná byla i jeho vědecká činnost. Publikoval půl druhé stovky prací z oboru, věnoval se i tvorbě učebnic pro budoucí lékaře, přispíval do odborných časopisů. Přednášel na lékařské fakultě UP, v jejímž čele stál několik let jako děkan. Se spolupracovníky založil Spolek českých lékařů v Olomouci a na dlouhá léta se stal jejím předsedou. Několik let předsedal i ČS oftalmologické společnosti a byl členem dalších oftalmologických společností v zahraničí. Díky prof. Vejdovskému vznikla 23. 10. 1954 Základní škola internátní pro slabozraké v Litovli a ortoptické oddělení pro tupozraké děti při Oční klinice v Olomouci. Pokračovatelem a nositelem tradice je nyní střední, základní a mateřská škola, která nese v čestném názvu jméno pana profesora a sídlí v nově postaveném komplexu v Olomouci – Hejčíně.

Počet našich studentů

Aktuality

Zahájení školního roku 2022 – 2023

Organizace 1. školního týdne: Čtvrtek 1. 9. 2022  – zahájení školního roku 8.00 – začátek vyučování 8.45 – konec vyučování

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 20. dubna 2022 a 21. dubna 2022 od

Ředitelské volno 21. 12. – 22. 12. 2021

Ředitel školy  vyhlašuje v souladu  s § 24 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Ředitelské volno

Ředitelské volno dne 27. 9. 2021.

Události

V tento den

Žádné významné dny

Kontakty

Základní škola a
Střední škola

Svatoplukova

Adresa

Svatoplukova 11
Olomouc 779 00
Česká republika
Telefon: 585 496 183

Kontaktujte nás