SRPŠ

SRPŠ

číslo účtu – 6260085319/0800

IČO – 68347081

Cíle spolku:

  • využití volného času dětí
  • reprezentace školy ve sportovní a kulturní oblasti
  • rozvoj mezinárodní spolupráce
  • pracuje  jako spolek rodičů
  • založeno v roce 1992 (do roku 1998 pracovalo jako nadace, do roku 2016 jako občanské sdružení a od roku 2023 jako spolek)
  • výlety
  • finanční zajištění mimoškolních akcí (maškarní karneval, ceny na soutěže a sportovní akce)
  • nákup hraček a sportovních potřeb.