Školní jídelna

Školní jídelna

Důležité informace !!!

Pro přihlašování či odhlašování stravy ve školním roce 2020/2021 prosím využívejte e-mailovou adresu v.zakova@vejdovskeho.cz (vždy do 13.00 hodin).

Případné informace vám ráda zodpovím na telefonních číslech 581 580 909, 778 461 293 nebo na e-mailové adrese v.zakova@vejdovskeho.cz.

Veronika Žáková, vedoucí školní jídelny 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

Veronika Žáková

Pondělí – Pátek

 • 7:45 – 8:30 hodin
 • 12:00 – 14:00 hodin

Jídelní lístek

Organizační řád

školní jídelny

Školní jídelna zajišťuje žákům biologicky a kaloricky hodnotnou stravu. Podléhá současně kontrole zdravotníků a školských pracovníků.

V zájmu dobrého hospodaření se svěřenými prostředky a plynulého chodu školní jídelny je nutno dodržovat určité zásady:

 1. Ke stravování každý žák odevzdá řádně vyplněnou přihlášku.
 2. Strava se hradí zálohově tak, aby vždy do 25. dne v měsíci byla zálohová částka uhrazena na účet školy pro zajištění stravy na následující měsíc.
 3. Forma úhrady stravy:
 1. bezhotovostním převodem na účet číslo u KB č.účtu 34435811/0100, variabilní symbol žák obdrží při předání přihlášky ke stravování
 2. hotovostní platbou (hotově) u paní vedoucí školní jídelny
 3. složenkou, která je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny
 1. Každému přihlášenému je strava na další měsíc automaticky přihlášena.
 2. Při nezaplacení v daném termínu je vyžadováno stravné ihned uhradit. Jinak bude strava odhlášena.
 3. Nemůže-li strávník stravu v některé dny z vážných příčin odebrat, musí ji v kanceláři školní jídelny osobně nebo telefonicky (581 580 909) nejpozději do 13:00 hodin předcházejícího dne odhlásit.
 4. Strava, která nebyla řádně odhlášena musí být zaplacena (viz. směrnice školního stravování).
 5. Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění platných předpisů, je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit obědy do druhého dne nepřítomnosti žáka. Neučiní-li tak, bude mu strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za plnou cenu (finanční normativ+režie mzdová a provozní).
 6. Vyúčtování stravy:
 1. ubytování žáci – pololetně ( do 31.1., 31.7. kalendářního roku),
 2. ostatní žáci – ročně (do 31.7. kalendářního roku).

Přeplatky budou vráceny do 14 dnů od vyúčtování.

 1. Ve dnech školního volna (o prázdninách, svátcích apod.) je strava automaticky odhlášena.
 2. Odběr do jídlo-nosičů je povolen pouze první den nemoci žáka.
 3. Výdej stravy:

Obědy do jídlo-nosičů se vydávají v době od 11:00 do 11:30 hodin. Obědy pro žáky, pedagogy a další zaměstnance se vydávají od 11:30 do 14:00 hodin. Snídaně od 7:30 do 7:50 hodin. Přesnídávka od 9:40 do 10:00 hodin. Svačina od 14:30 do 15: 00 hodin. Večeře od 18:00 do 18: 30 hodin.

 1. Nádobí a jídlo se z jídelny nesmí vynášet.
 2. Dozor v jídelně je zajištěn pedagogickými pracovníky, školní družiny a internátu.
 3. Na oběd do jídelny docházejí žáci podle rozvrhu, chovají se ukázněně, nepředbíhají a dbají na bezpečnost svou i spolužáků.
 4. U výdejního okénka obdrží žák takovou porci, která mu náleží.
 5. U stolu se žáci chovají klidně, nehovoří nahlas a neruší ostatní strávníky. Po obědě si žák odnese podnos s nádobím k okénku a uklidí vše tak, aby nedošlo k poškození.

Každou nesrovnalost, přání i stížnost oznámí strávníci ihned vedoucí ŠJ.

Aktualizovala: Veronika Žáková, vedoucí školní jídelny

Platnost od 1.9.2020

Schválil: PaedDr. Mgr. Dan Blaha, ředitel školy

Kontakt a provozní doba

jménofunkcetel.e-mail
Veronika Žákovávedoucí školní jídelny

581 580 909

778 461 293

v.zakova@vejdovskeho.cz

Jarmila Nagyovákuchařka581 580 909 
Pavlína Bednářovákuchařka  
Irena Kamarádovápomocná kuchařka581 580 909 

Školní jídelna

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
telefon: 581 580 909


IČ: 00601691