Litka, z.s.

Litka, z.s. (zapsaný spolek)

číslo účtu – 1802603369/0800

IČO – 68347081

Cíle spolku:

  • využití volného času dětí
  • reprezentace školy ve sportovní a kulturní oblasti
  • rozvoj mezinárodní spolupráce
  • pracuje  jako spolek rodičů
  • založeno v roce 1992 (do roku 1998 pracovalo jako nadace, do roku 2016 jako občanské sdružení))
  • výlety
  • finanční zajištění mimoškolních akcí (maškarní karneval, ceny na soutěže a sportovní akce)
  • nákup hraček a sportovních potřeb
  • příspěvek na lyžařský kurz a školu v přírodě

Na činnost Litka, z.s. přispívá Olomoucký kraj              Image

Členské příspěvky

Vážení rodiče, 
dovolujeme si Vás upozornit, že od 8.1.2018 se vybírají členské příspěvky do LITKA, z.s. (zapsaný spolek) 
za kalendářní rok 2018. Výše příspěvku činí minimálně 200,- Kč za dítě. 
Příspěvek prosíme uhraďte nejpozději do 31.1.2018 (jak je uvedeno ve stanovách), 
buď v hotovosti vedoucímu vychovateli M. Dobešovi nebo bezhotovostně na účet č. 1802603369/0800. 
(jako variabilní symbol uveďte rodné číslo Vašeho dítěte) 
Členský příspěvek je povinný a byl odhlasován Valnou hromadou. 

Hlavní sponzoři