Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2021/2022

  • na Střední škole, Gorazdovo náměstí 1, 779 00 Olomouc
  • na Střední škole, Svatoplukova 65/11, 779 00 Řepčín

 

Stanovení podmínek závěrečné zkoušky v jarním termínu 2022

 

 
Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:

 

69-53-H/01  Rekondiční a sportovní masér
65-51-H/01  Kuchař
29-54-H/01  Cukrář

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání:

 

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce
78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce

Informace k závěrečným zkouškám

ve školním roce 2021/2022