Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2022/2023

  • na Střední škole, Gorazdovo náměstí 1, 779 00 Olomouc
  • na Střední škole, Svatoplukova 65/11, 779 00 Řepčín

 

Stanovení podmínek závěrečné zkoušky v jarním a podzimním termínu školního roku 2022/2023

 

 
Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:

 

69-53-H/01  Rekondiční a sportovní masér (ŠVP: Rekondiční a sportovní masér)
29-54-H/01  Cukrář (ŠVP: Cukrář)
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce)
29-51-E/01  Potravinářská výroba (ŠVP: Cukrářské práce)

 
Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání:

 

78-62-C/01     Praktická škola jednoletá se zaměřením na úklidové práce
78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na úklidové práce

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce

Informace k závěrečným zkouškám

ve školním roce 2022/2023