Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby   /ŠVP: Kuchařské práce/

– určeno pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění: absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby, kde může vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: učební obor Kuchař, po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání a dosažených výsledcích předchozího vzdělávání, může být uchazeč přijat do vyššího ročníku

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Kuchařské práce