Stravovací a ubytovací služby

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

  • KÓD OBORU, ŠVP: 65-51-E/01 Kuchařské práce
  • DÉLKA A FORMA STUDIA: 3 roky, denní forma
  • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: závěrečná zkouška
  • CERTIFIKACE: závěrečné vysvědčení, výuční list

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Typickými činnostmi, které vykonává, jsou příprava a ošetřování základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, výdej pokrmů, jednoduchá obsluha a základní úklidové práce.

Láka tě následující?

Pak sis správně vybral obor Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce).

Podívej se na ukázky práce žáků!

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

A.    Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

b) Výběrové předměty

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Technologie – výběrová

1

0

0

1

Estetická výchova

1

0

0

1

B. Odborné předměty

 

 

 

 

Potraviny a výživa

2

1

2

5

Zařízení závodů

1

1

0

2

Stolničení

0

1

1

2

Hospodářské výpočty

1

1

0

2

Technologie

3

3

3

9

Odborný výcvik

18

21

21

60

CELKEM

33

34

33

100

Hlavní formou praktického vyučování je odborný výcvik, který žáci absolvují tři dny v týdnu. Praktické vyučování probíhá u našich smluvních partnerů (školní a vysokoškolské jídelny, jídelny domovů pro seniory apod.), kde pod vedením učitelů odborného výcviku žáci získávají znalosti a praktické dovednosti pro budoucí zaměstnání. V prvním roce studia je denní pracovní doba šest hodin, ve druhém a třetím roce je pracovní doba sedm hodin.

Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky jsou žáci připraveni na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchařské práce. Absolventi se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Absolvent učebního oboru získá vědomosti v oblasti komunikace, společenského chování, jednání s lidmi a zdravého životního stylu. Získá především vědomosti a dovednosti odborného charakteru: technologie přípravy jídel a nápojů, má přehled o strojích a zařízeních používaných při výrobě a podávání pokrmů, zvládá běžné úklidové práce na pracovišti a v provozu. Dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce. Ovládá základy jednoduché obsluhy. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

Školní vzdělávací program učebního oboru Stravovací a ubytovací služby (ŠVP: Kuchařské práce)

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna

Gastroučebna