Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost

– obor určen žákům, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 4 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

Možnosti uplatnění absolventů: především v ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách, poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, zajištění přímé péče i osobní asistence pro podporu soběstačnosti a sociální aktivizaci, zpracování plánu sociální pomoci, organizace sociálních služeb, vedení správního řízení, vyřizování agendy s klienty, spolupráce s odborníky z různých profesí

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studium na vyšších odborných školách a vysokých školách

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Sociální činnost