Rekondiční a sportovní masér

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér  /ŠVP: Rekondiční a sportovní masér/

– určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: absolventi jsou připraveni samostatně provádět odborné činnosti, zejména preventivní, rekondiční a regenerační programy ve vlastních studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních, dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, včetně domovů pro seniory

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studijní obor ukončený maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Rekondiční a sportovní masér