Potravinářská výroba

29-51-E/01 Potravinářská výroba  /ŠVP: Cukrářské práce/

– učební obor je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: absolventi se uplatní v potravinářské výrobě, kde mohou vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: učební obor Cukrář-výroba, po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání a dosažených výsledcích předchozího vzdělávání, může být uchazeč přijat do vyššího ročníku

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Cukrářské práce