Potravinářská výroba

Potravinářská výroba

  • KÓD OBORU, ŠVP: 29-51-E/01 Cukrářské práce
  • DÉLKA A FORMA STUDIA: 3 roky, denní forma
  • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: závěrečná zkouška
  • CERTIFIKACE: závěrečné vysvědčení, výuční list

Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, za přísného dodržování hygienických předpisů jsou příprava, vážení a úprava základních druhů surovin používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků, včetně přípravy polotovarů pro cukrářskou výrobu, vlastní výroba těst a příprava hmot, náplní a polev, tvarování jednodušších druhů cukrářských výrobků, jednoduché zdobení a modelování výrobků a výroba zmrzlin.

Láka tě následující?

Pak sis správně vybral obor Potravinářská výroba (ŠVP: Cukrářské práce).

Podívej se na ukázky práce žáků!

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

I.

II.

III.

Celkem

A.    Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

2

2

2

6

b) Výběrové a volitelné předměty

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Technologie výběrová

1

1

Estetická výchova

1

0

0

1

B. Odborné předměty

 

 

 

 

Suroviny

2

1

2

5

Odborné kreslení

1

1

0

2

Zařízení závodů

1

1

0

2

Hospodářské výpočty

1

1

0

2

Technologie

2

3

4

9

Odborný výcvik

18

21 

21 

60

CELKEM

33

34

33

100

Hlavní formou praktického vyučování je odborný výcvik, který žáci absolvují tři dny v týdnu. Praktické vyučování probíhá ve školní odborné učebně, kde pod vedením učitelů odborného výcviku žáci získávají znalosti a praktické dovednosti pro budoucí zaměstnání. V prvním roce studia je denní pracovní doba šest hodin, ve druhém a třetím roce je pracovní doba sedm hodin.

Absolvent se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené zejména na cukrářské práce. Uplatní se při ruční i strojové výrobě a odbytu cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva ve všech provozech potravinářské výroby i ve službách potravinářského charakteru. Zvládá také běžné úklidové práce na pracovišti a dodržuje při práci zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.

Školní vzdělávací program učebního oboru Potravinářská výroba (ŠVP: Cukrářské práce)

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna

Gastroučebna