Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

v jarním zkušebním období školního roku 2023/2024

Seznam předmětů MZ ve školním roce 2023/2024

 

Povinné předměty maturitní zkoušky:

 

Společná část maturitní zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Anglický jazyk – didaktický test
 • Matematika – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost (v tomto školním roce MZ neprobíhá)

 • Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 • Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části)
 • Pečovatelství – praktická zkouška
 • Sociální činnost – ústní zkouška
 • Psychologie – ústní zkouška

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 • Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části)
 • Masáže – praktická zkouška
 • Ekonomika – praktická zkouška
 • Morfologie – ústní zkouška
 • Rekondice a regenerace – ústní zkouška

Nepovinné předměty maturitní zkoušky: 

 • Matematika – ústní zkouška
 • Německý jazyk – ústní zkouška

—-

Seznam předmětů ke stažení:

Informace k maturitní zkoušce

ve školním roce 2023/2024

Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost

Profilová část maturitní zkoušky - v tomto školním roce neprobíhá

Stanovení podmínek maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Školní seznam knih

Kritéria hodnocení ústní části z českého jazyka a literatury

Kritéria hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury

Stanovení podmínek maturitní zkoušky z anglického jazyka

Témata k ústní části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Kritéria hodnocení ústní části z anglického jazyka

Kritéria hodnocení písemných prací z anglického jazyka

Stanovení podmínek maturitní zkoušky z psychologie

Maturitní okruhy z psychologie

Stanovení podmínek maturitní zkoušky ze sociální činnosti

Maturitní okruhy ze sociální činnosti

Stanovení podmínek maturitní zkoušky z pečovatelství

Maturitní okruhy z pečovatelství

Studijní obor: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Profilová část maturitní zkoušky 2023/2024