Maturitní zkoušky

Seznam předmětů MZ ve školním roce 2020/2021

 

Povinné předměty maturitní zkoušky:

 

Společná část maturitní zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – didaktický test
  • Anglický jazyk – didaktický test
  • Matematika – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – ústní zkouška (pokud se ji žák rozhodne konat)
  • Anglický jazyk – ústní zkouška (pro žáky, kteří si tento cizí jazyk zvolili ve společné části a pokud se ji rozhodnou konat)
  • Pečovatelství – kombinovaná zkouška (náhradní způsob konání zkoušky stanoven na ústní) 
  • Sociální činnost – ústní zkouška
  • Psychologie – ústní zkouška

Nepovinné předměty maturitní zkoušky: 

—-

 

Informace k maturitní zkoušce

ve školním roce 2020/2021

Školní seznam knih

MZ 2020/2021

Maturitní okruhy

pro MZ 2020/2021