Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

v jarním zkušebním období školního roku 2021/2022

Seznam předmětů MZ ve školním roce 2021/2022

 

Povinné předměty maturitní zkoušky:

 

Společná část maturitní zkoušky:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Anglický jazyk – didaktický test
 • Matematika – didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 • Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části)
 • Pečovatelství – praktická zkouška
 • Sociální činnost – ústní zkouška
 • Psychologie – ústní zkouška

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
 • Anglický jazyk – písemná práce, ústní zkouška (pokud si žák tento jazyk zvolil ve společné části)
 • Masáže – praktická zkouška
 • Ekonomika – praktická zkouška
 • Morfologie – ústní zkouška
 • Rekondice a regenerace – ústní zkouška

Nepovinné předměty maturitní zkoušky: 

—-

Seznam předmětů ke stažení:

Informace k maturitní zkoušce

ve školním roce 2021/2022

Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost

Profilová část maturitní zkoušky 2021/2022

Studijní obor: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Profilová část maturitní zkoušky 2021/2022