Masér sportovní a rekondiční

69-41-L/02   Masér sportovní a rekondiční /ŠVP: Masér/

 – obor je určen i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří splnili povinnou školní docházku.

Délka studia: 4 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytne poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu, ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studium na vyšších odborných a vysokých školách

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Masér sportovní a rekondiční