Domov mládeže

Domov mládeže

SŠ Gorazdovo
Hlavní vychovatelka :Mgr. Ivana Dokoupilová

Vychovatelky :

Mgr. Eva Bassmannová
Pomocné vychovatelky :Xenie Řezníčková
  • umístění v samostatné budově areálu školy
  • celodenní pobyt (pondělí-pátek)
  • ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích
  • možnost stravování 5x denně
  • nabídkové programy dle zájmu žáků
  • možnost zapojit se do činnosti kroužků – PC kroužek, Tělovýchovný kroužek, Společensko-vědní kroužek, kroužek Zdravého a životního stylu
  • internet, PC učebna, interaktivní tabule, audio-video-DVD

Režim dne

PONDĚLÍ 

konec výuky (příchod žáků na domov mládeže) – 17.30 – zájmová mimoškolní činnost, vycházky, program dle nabídky, samostudium, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 – večeře

18.00 – 18.30 –  program dle nabídky

18.30 – 19.30 – příprava na vyučování

19.30 – 21.00 – osobní hygiena, individuální doučování, samostudium,  TV pořady

21.00 – 21.30 –  TV pořady, příprava na spánek, samostudium

21.30 – večerka

ÚTERÝ – ČTVRTEK

5.30   –   6.30  budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy 15min. před začátkem výuky a praxe

12.00 – 17.30 – zájmová mimoškolní činnost, vycházky, program dle nabídky, samostudium, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 – večeře

18.00 – 18.30 –  program dle nabídky

18.30 – 19.30 – příprava na vyučování (ve středu 19.00 – 20.00)

19.30 – 21.00 – osobní hygiena, individuální doučování, samostudium,  TV pořady

21.00 – 21.30 – TV pořady, příprava na spánek, samostudium

21.30  večerka

PÁTEK                                                       

5.30   –   6.30  budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy 15min. před začátkem výuky a praxe

12.00 – 15.00 – odjezdy žáků po výuce domů

 

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

P o n d ě l í – schůzky výchovné skupiny

Č t v r t e k – velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

 

 

REŽIM   DNE   ÚSEKU   VMV pro integrované žáky

 

PONDĚLÍ 

konec výuky (příchod žáků na domov mládeže) – 17.30 – odpočinek, zájmová činnost dle nabídky, osobní volno, sledování TV, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 – večeře

18.00 – 18.30 –  program dle nabídky

18.30 – 19.30 – návrat z vycházek, příprava na vyučování, (ve středu 19.00 – 20.00hod)

19.30 – 21.00 – osobní hygiena, individuální doučování, osobní volno, TV pořady

21.00 – 21.30 –  TV pořady, příprava na spánek

21.30 – večerka

 

 

ÚTERÝ– ČTVRTEK

5.30   –   6.30 budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy 15min. před začátkem výuky a praxe

12.00 – 17.30 – návrat ze školy, odpočinek, zájmová činnost dle nabídky, osobní volno, sledování TV, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 večeře

18.00 – 18.30 –  program dle nabídky

18.30 – 19.30 – návrat z vycházek, příprava na vyučování, (ve středu 19.00 – 20.00hod)

19.30 – 21.00 – osobní hygiena, individuální doučování, osobní volno, TV pořady

21.00 – 21.30 –  TV pořady, příprava na spánek

21.30 večerka

 

PÁTEK                                                    

5.30   –   6.30 – budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy 15min. před začátkem výuky a praxe

12.00 – 15.00 – odjezdy žáků po výuce domů

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

P o n  d ě l í – schůzky výchovné skupiny

Č t v r t e k  – velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

Vnitřní řád

DM

Kontakty

jméno funkce tel. e-mail
Mgr. Ivana Dokoupilová hlavní vychovatelka 585 119 025, 722 600 243 i.dokoupilova@vejdovskeho.cz
Mgr. Eva Bassmannová vychovatelka 585 119 025 e.bassmanova@vejdovskeho.cz
Xenie Řezníčková pomocná vychovatelka 585 119 025 x.reznickova@vejdovskeho.cz

Domov mládeže

Gorazdovo náměstí

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika

IČ: 00601691