Domov mládeže

Domov mládeže

SŠ Gorazdovo

 

Z důvodu omezené kapacity domova mládeže prosíme zájemce o ubytování z řad studentů prvních ročníků š. r. 2021/2022, aby zároveň se zápisovým lístkem odevzdali i vyplněnou Předběžnou žádost o poskytnutí ubytování pro š. r. 2021/2022 (ke stažení zde).

 

Hlavní vychovatelka :Mgr. Ivana Dokoupilová

Vychovatelky :

Mgr. Eva Bassmannová
Mgr. Edita Demeterová
Pomocné vychovatelky :Xenie Řezníčková
M. Padalíková
  • umístění v samostatné budově areálu školy
  • celodenní pobyt (pondělí-pátek)
  • ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích
  • možnost stravování 5x denně
  • nabídkové programy dle zájmu žáků
  • možnost zapojit se do činnosti kroužků – PC kroužek, Tělovýchovný kroužek, Společensko-vědní kroužek, kroužek Zdravého a životního stylu
  • internet, PC učebna, interaktivní tabule, audio-video-DVD

Režim dne

 

NEDĚLE

19.00  – 22.00 hod.                        – příjezd žáků do domova mládeže

21.30 hod.                                     – večerka

 

PO N D Ě L Í – ČTVRTEK

5.30   –   6.30 hod.                         – budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy                15min. před začátkem výuky a praxe

 

12.00 – 17.30hod.                         – zájmová mimoškolní činnost,vycházky,program dle

                                                         nabídky,samostudium, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 hod.                        – večeře

 

18.00 – 18.30 hod.                        –  program dle nabídky

 

18.30 – 19.30 hod.                        – příprava na vyučování, ve středu 19.00 – 20.00hod.

                                                     

19.30 – 21.00 hod.                        – osobní hygiena, individuální doučování,samostudium,              

                                                         TV pořady

 

21.00 – 21.30 hod.                        –  TV pořady, příprava na spánek,samostudium

 

21.30 hod.                                     – večerka

 

PÁTEK

                                                       

12.00 – 15.00 hod.                        – odjezdy žáků po výuce domů

 

 

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

 

P o n d ě l í                       – schůzky výchovné skupiny

 

 

Č t v r t e k                       – velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

 

 

REŽIM   DNE   ÚSEKU   VMV

pro integrované žáky

 

NEDĚLE

19.00  – 22.00 hod.                        – příjezd žáků do Domova mládeže

21.30 hod.                                     – večerka

 

PO N D Ě L Í – ČTVRTEK

5.30   –   6.30 hod.                         – budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy                15min. před začátkem výuky a praxe

 

12.00 – 17.30hod.                         – návrat ze školy,odpočinek,zájmová činnost dle nabídky,

                                                         osobní volno,sledování TV,schůzky výchovné skupiny

 

17.30 – 18.00 hod.                        – večeře

 

18.00 – 18.30 hod.                        –  program dle nabídky

 

18.30 – 19.30 hod.                        – návrat z vycházek

                                                         příprava na vyučování, ve středu 19.00 – 20.00hod.

                                                     

19.30 – 21.00 hod.                        – osobní hygiena, individuální doučování,osobní volno,                 

                                                         TV pořady

 

21.00 – 21.30 hod.                        –  TV pořady, příprava na spánek

 

21.30 hod.                                     – večerka

 

PÁTEK

                                                       

12.00 – 15.00 hod.                        – odjezdy žáků po výuce domů

 

 

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

 

P o n  d ě l í         – schůzky výchovné skupiny

 

Č t v r t e k            – velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

Vnitřní řád

DM

Kontakty

jménofunkcetel.e-mail
Mgr. Ivana Dokoupilováhlavní vychovatelka585 119 025, 722 600 243i.dokoupilova@vejdovskeho.cz
Mgr. Eva Bassmannovávychovatelka585 119 025e.bassmanova@vejdovskeho.cz
Mgr. Edita Demeterovávychovatelka585 119 025e.demeterova@vejdovskeho.cz
Xenie Řezníčkovápomocná vychovatelka585 119 025x.reznickova@vejdovskeho.cz
Mgr. Renata Gränzerovápomocná vychovatelka585 119 025r.granzerova@vejdovskeho.cz

Domov mládeže

Gorazdovo náměstí

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika

IČ: 00601691