Domov mládeže

Domov mládeže

SŠ Gorazdovo
Hlavní vychovatelka : Mgr. Ivana Dokoupilová

Vychovatelky :

Mgr. Eva Bassmannová
Pomocné vychovatelky : Xenie Řezníčková
M. Padalíková
  • umístění v samostatné budově areálu školy
  • celodenní pobyt (pondělí-pátek)
  • ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích
  • možnost stravování 5x denně
  • nabídkové programy dle zájmu žáků
  • možnost zapojit se do činnosti kroužků – PC kroužek, Tělovýchovný kroužek, Společensko-vědní kroužek, kroužek Zdravého a životního stylu
  • internet, PC učebna, interaktivní tabule, audio-video-DVD

Režim dne

NEDĚLE 

19.00  – 22.00 hod. příjezd žáků do domova mládeže

21.30 hod. večerka

Upozorňujeme, že od š. r. 2022/2023 bude příjezd studentů do domova mládeže vždy v pondělí!

 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK

5.30   –   6.30 hod. budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy 15min. před začátkem výuky a praxe

12.00 – 17.30hod. – zájmová mimoškolní činnost, vycházky, program dle nabídky, samostudium, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 hod. – večeře

18.00 – 18.30 hod. –  program dle nabídky

18.30 – 19.30 hod. – příprava na vyučování, ve středu 19.00 – 20.00hod.

19.30 – 21.00 hod. – osobní hygiena, individuální doučování, samostudium,  TV pořady

21.00 – 21.30 hod. –  TV pořady, příprava na spánek, samostudium

21.30 hod. večerka

PÁTEK                                                       

12.00 – 15.00 hod. – odjezdy žáků po výuce domů

 

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

P o n d ě l í – schůzky výchovné skupiny

Č t v r t e k – velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

 

 

REŽIM   DNE   ÚSEKU   VMV pro integrované žáky

 

NEDĚLE

19.00  – 22.00 hod. příjezd žáků do Domova mládeže

21.30 hod. – večerka

 

PONDĚLÍ – ČTVRTEK

5.30   –   6.30 hod. – budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy 15min. před začátkem výuky a praxe

12.00 – 17.30hod. – návrat ze školy, odpočinek, zájmová činnost dle nabídky, osobní volno, sledování TV, schůzky výchovné skupiny

17.30 – 18.00 hod. – večeře

18.00 – 18.30 hod. –  program dle nabídky

18.30 – 19.30 hod. – návrat z vycházek, příprava na vyučování, (ve středu 19.00 – 20.00hod)

19.30 – 21.00 hod. – osobní hygiena, individuální doučování, osobní volno, TV pořady

21.00 – 21.30 hod. –  TV pořady, příprava na spánek

21.30 hod. večerka

 

PÁTEK                                                    

12.00 – 15.00 hod. – odjezdy žáků po výuce domů

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

P o n  d ě l í – schůzky výchovné skupiny

Č t v r t e k  – velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

Vnitřní řád

DM

Kontakty

jméno funkce tel. e-mail
Mgr. Ivana Dokoupilová hlavní vychovatelka 585 119 025, 722 600 243 i.dokoupilova@vejdovskeho.cz
Mgr. Eva Bassmannová vychovatelka 585 119 025 e.bassmanova@vejdovskeho.cz
Xenie Řezníčková pomocná vychovatelka 585 119 025 x.reznickova@vejdovskeho.cz

Domov mládeže

Gorazdovo náměstí

Adresa

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc 779 00
Česká republika

IČ: 00601691