Cukrář

29-54-H/01 Cukrář  /ŠVP: Cukrář - výroba/

– určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: především v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské, případně cukrovinkářské výrobě /cukrárny, hotely, obchodní zařízení/

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studijní obor ukončený maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

ŠVP oboru ke zhlédnutí: ŠVP – Cukrář