Cukrář

CUKRÁŘ

  • KÓD OBORU, ŠVP: 29-54-H/01 Cukrář – výroba
  • DÉLKA A FORMA STUDIA: 3 roky, denní forma
  • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: závěrečná zkouška
  • CERTIFIKACE: závěrečné vysvědčení, výuční list

Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných cukrářských výrobků českých i zahraničních receptur, zhotovuje teplé a studené sladké předkrmy a připravuje složitější moučníky, kontroluje kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat cukrářské výrobky.

Je to to, co hledáš?

Pak ti bude vyhovovat obor Cukrář.

Podívej se na ukázky práce žáků!

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

I.

II.

III.

Celkem

A.    Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk 

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Základy přírodních věd

2

1

0

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

b) Výběrové a volitelné předměty

 

 

 

 

Technologie výběrová

0

0,5

1,5

2

B. Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika

0

0

2

2

Suroviny

2

2

1

5

Stroje a zařízení

1

1

0

2

Odborné kreslení

1

1

0

2

Technologie

2

2

3

7

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

CELKEM

32

33

33

98

Hlavní formou praktického vyučování je odborný výcvik. Praktické vyučování probíhá u našich smluvních partnerů (cukrářské výrobny) a ve školní odborné učebně, kde pod vedením učitelů odborného výcviku žáci získávají znalosti a praktické dovednosti pro budoucí zaměstnání. V prvním roce studia je denní pracovní doba šest hodin, ve druhém a třetím roce je pracovní doba sedm hodin.

Absolvent školního vzdělávacího programu cukrář disponuje kompetencemi pro činnosti v provozovnách cukrářské výroby, ovládá způsoby přípravy běžných cukrářských výrobků českých i zahraničních receptur, zhotovuje teplé i studené sladké předkrmy a připravuje i složitější moučníky, kontroluje kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat cukrářské výrobky. Po nezbytném zapracování se uplatní ve všech druzích a typech potravinářských a podnikatelských subjektů v oblasti přípravy a výroby cukrářských výrobků a specialit. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé podnikání ve stravovacích a výrobních službách.

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna

Gastroučebna