Studijní obory

Studijní obory

Podmínky přijetí:

Zájem o učební, studijní obor

Ukončení povinné školní docházky

Doporučení školského poradenského zařízení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  dle § 16, odst. 9 z č.. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia

Přijímací řízení—vstupní pohovor /učební obory/

/netýká se Praktické školy dvouleté/

75-41-M/01 Sociální činnost 

 

– obor určen žákům, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 4 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

Možnosti uplatnění absolventů: především v ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách, poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, zajištění přímé péče i osobní asistence pro podporu soběstačnosti a sociální aktivizaci, zpracování plánu sociální pomoci, organizace sociálních služeb, vedení správního řízení, vyřizování agendy s klienty, spolupráce s odborníky z různých profesí

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studium na vyšších odborných školách a vysokých školách

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Sociální činnost

69-41-L/02   Masér sportovní a rekondiční  

/ŠVP: Masér/

 

 – obor je určen i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří splnili povinnou školní docházku.

Délka studia: 4 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce

Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytne poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu, ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studium na vyšších odborných a vysokých školách

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Masér sportovní a rekondiční

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

/ŠVP: Praktická škola se zaměřením na cukrářské práce/

 

– obor určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, případně ve speciální škole, v nižším než devátém ročníku ZŠ a v odůvodněných případech v devátém ročníku ZŠ.

Délka studia: 2 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: vydání závěrečného vysvědčení

Certifikace: vydání závěrečného vysvědčení

Možnosti uplatnění absolventů: absolventi PŠ se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích v sociální péči a službách, případně v chráněných pracovištích. Připravují se též pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Praktická škola dvouletá  

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

/ŠVP: Praktická škola dvouletá/

 

– obor určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, případně ve speciální škole, v nižším než devátém ročníku ZŠ a v odůvodněných případech v devátém ročníku ZŠ.

Délka studia: 2 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: vydání závěrečného vysvědčení

Certifikace: vydání závěrečného vysvědčení

Možnosti uplatnění absolventů: absolventi PŠ se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích v sociální péči a službách, případně v chráněných pracovištích. Připravují se též pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

ŠVP oboru ke shlédnutí:  ŠVP – Praktická škola dvouletá

Učební obory

Podmínky přijetí:

Studium je určeno pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

Zájem o učební, studijní obor

Doporučení školského poradenského zařízení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16, odst. 9 z. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia

Přijímací řízení—vstupní pohovor /učební obory/

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 

/ŠVP: Rekondiční a sportovní masér/

 

– určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: absolventi jsou připraveni samostatně provádět odborné činnosti, zejména preventivní, rekondiční a regenerační programy ve vlastních studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních, dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, včetně domovů pro seniory

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studijní obor ukončený maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Rekondiční a sportovní masér

65-51-H/01 Kuchař – číšník 

/ŠVP: Kuchař/

 

– určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování se uplatní ve všech typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studijní obor: 65-41-L/51 Gastronomie 2-leté – nástavbové /denní studium/, ukončený maturitní zkouškou

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Kuchař-číšník

29-54-H/01 Cukrář 

/ŠVP: Cukrář – výroba/

 

– určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: především v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské, případně cukrovinkářské výrobě /cukrárny, hotely, obchodní zařízení/

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: studijní obor ukončený maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Cukrář

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  

/ŠVP: Kuchařské práce/

 

– určeno pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění: absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby, kde může vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: učební obor Kuchař, po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání a dosažených výsledcích předchozího vzdělávání, může být uchazeč přijat do vyššího ročníku

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Kuchařské práce

29-51-E/01 Potravinářská výroba 

/ŠVP: Cukrářské práce/

 

– učební obor je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: absolventi se uplatní v potravinářské výrobě, kde mohou vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: učební obor Cukrář-výroba, po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání a dosažených výsledcích předchozího vzdělávání, může být uchazeč přijat do vyššího ročníku

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Cukrářské práce

66-51-E/01   Prodavačské práce /ŠVP: Prodavačské práce/ – ve šk.r. 2020/21 NEOTEVÍRÁME

 

– obor je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro absolventy ZŠ se speciálním vzdělávacím programem (Zvláštní škola), kteří ukončili povinnou školní docházku.

Délka studia: 3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží, může doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví, bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Prodavačské práce

9-54-E/01  Provozní služby  /ŠVP: Provozní služby/

– ve šk.r. 2020/21 NEOTEVÍRÁME

 

– obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, případně ve speciální škole, v nižším než devátém ročníku ZŠ a v odůvodněných případech v devátém ročníku ZŠ.

Délka studia: 2 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Certifikace: závěrečné vysvědčení, výuční list

​Možnosti uplatnění absolventů: absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, dále se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, praní a žehlení prádla, šití a opravách prádla a bytových doplňků

ŠVP oboru ke shlédnutí: ŠVP – Provozní služby