Konzultační třídní schůzky na budově Tomkova a Svatoplukova se uskuteční dne 10. 1. 2023 v 15:30 – 16:30 hodin.