Konzultační třídní schůzky na budově Gorazdovo nám. se uskuteční dne 12. 1. 2023 v 15:30 – 16:30 hodin.